Algemene Voorwaarden

Met het bezoeken van de website www.arsenaal.net aanvaardt u de volgende voorwaarden: In deze disclaimer wordt onder Arsenaal verstaan: Arsenaal B.V., haar bestuurders, medewerkers en/of toeleveranciers:

  1. Ondanks het feit dat deze website, waaronder de homepage en de onderliggende pagina's, voortdurend met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld kan het toch voorkomen dat uit de website en de achterliggende dienstverlening problemen voortvloeien.
  2. Execution only: (*) Execution Only is bedoeld voor de klant, die al precies weet wat hij of zij wil hebben zonder uitgebreid adviestraject. De klant is daarbij zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en beheer van de schadeverzekering. Ziet u ook onze aanvulling op deze disclaimer.
  3. Arsenaal is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie via www.arsenaaldirect.nl. Hetzelfde geldt voor het bestaan van virussen en/of - andere - schadeveroorzakende programmatuur binnen www.arsenaaldirect.nl. Arsenaal is evenmin aansprakelijk voor 'schadeveroorzakend' gebruik van de website.
  4. Aan deze website zijn - door middel van hyperlinks - websites en/of backofficeomgevingen van anderen verbonden om aanvullende informatie of verzekeringsproducten te verstrekken. Arsenaal en haar werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de op deze wijze met haar website verbonden websites.
  5. Arsenaal heeft het recht om, de inhoud van, de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen.
  6. Het bezoeken van deze website wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waar Gorinchem onder valt heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van of indirect uit het bezoek van de website Arsenaal , althans van de website(s) Arsenaal voortvloeiende geschillen met Arsenaal .
  7. Arsenaal heeft het recht om de in deze disclaimer genoemde voorwaarden geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend nadat deze schriftelijk door Arsenaal zijn aanvaard.

Algemene voorwaarden

Arsenaal en het eventueel deelnemende intermediair streven ernaar alle informatie op deze website zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Alle informatie op deze website wordt echter onder voorbehoud verstrekt. Snelle ontwikkelingen en/of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat deze informatie niet correct of onvolledig is.

Aan de inhoud van deze website kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Arsenaal en aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van informatie op deze website of informatie op websites waarvan links worden aangegeven op deze website.

Aanbiedingen en offertes geschieden op basis van 'execution only'. Arsenaal geeft géén advies inzake het uiteindelijk product of aanbieder. Voor vragen en/of aanvullend advies inzake de verzekeringsproducten verwijzen wij door naar de aangesloten assurantiekantoren/deelnemers/volmachten. Op basis van een dienstverleningsdocument zal het betreffende intermediair aangeven aan welke vergunningseisen van de Autoriteit Financiïle Markten (AFM) wordt voldaan.

Arsenaal mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Arsenaal is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.